غرفه ارزان در نمايشگاه بين المللى تهران و عكس هاىى از اجراى غرفه ghorfesaz.ir

غرفه سازى دلگپ

قهوه دلگپ در حین نصب غرفه ارزان نمایشگاهی

نصب غرفه ارزان در نمایشگاه های مختلف به صورتهای بسیاری امکان پذیر است

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
درباره G Ajdari

غلامرضا اژدری بنیان گذار گروه غرفه ساز نمایشگاهی و از سال 1384 در طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی فعال است