غرفه ارزان در نمايشگاه بين المللى تهران و عكس هاىى از اجراى غرفه ghorfesaz.ir

قرفه ارزان

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
درباره G Ajdari

غلامرضا اژدری بنیان گذار گروه غرفه ساز نمایشگاهی و از سال 1384 در طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی فعال است