طراحی اجرای غرفه نمایشگاهی و نمونه هایی از غرفه نمایشگاهی که در نمایشگاه های مختلف طراحی و اجرا کردیم

طراحی اجرای غرفه نمایشگاهی ونمونه ای از ساخت غرفه نمایشگاهی

غرفه نمایشگاهی آسیا ارتباط

غرفه نمایشگاهی در نمایشگاهو غرفه سازی نمایشگاهئ ارزان

غرفه ارزان در نمايشگاه بين المللى تهران و عكس هاىى از اجراى غرفه ghorfesaz.ir

غرفه سازی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران وحومه در نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی تهران 1398

بخشی از غرفه نمایشگاه ی مترو ی تهران در نمایشگاه حمل ونقل ریلی تهران در سال 1398

غرفه نمایشگاهی مترو

غرفه نمایشگاهی شرکت راه آهن شهری تهران وحومه در نمایشگاه تهران 1398

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
درباره G Ajdari

غلامرضا اژدری بنیان گذار گروه غرفه ساز نمایشگاهی و از سال 1384 در طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی فعال است