غرفه ارزان در نمايشگاه بين المللى تهران و عكس هاىى از اجراى غرفه ghorfesaz.ir

غرفه سازی ارزان درنمایشگاه الکامپ تهران را با چند تصویر از غرفه سازی در این نمایشگاه پی می گیریم

غرفه نمایشگاهی آسیا ارتباط

غرفه نمایشگاهی در نمایشگاه الکامپ تهران در سال 94 را در عکس غرفه ملاحظه می نمایید

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
درباره G Ajdari

غلامرضا اژدری بنیان گذار گروه غرفه ساز نمایشگاهی و از سال 1384 در طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی فعال است