غرفه در حال ساخت

غرفه سازى در سالن ٣٥

غرفه ارزان در نمايشگاه بين المللى تهران و عكس هاىى از اجراى غرفه

غرفه سازى ارزان در نمايشگاه صنايع غذاىى تهران

غرفه سازى

غرفه ارزان لبن پودر پارسيان

ghorfesaz.ir

غرفه ارزان دلگپ

غرفه سازى دلگپ

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
درباره G Ajdari

غلامرضا اژدری بنیان گذار گروه غرفه ساز نمایشگاهی و از سال 1384 در طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی فعال است