غرفه ارزان در نمايشگاه بين المللى کاشی وسرامیک  تهران و عكس هاىى از اجراى غرفه نمایشگاهی ghorfesaz.ir

غرفه نمایشگاهی یزد فوم
غرفه سازی یزد فوم
غرفه ارزان عمو لاکی در نمایشگاه غذایی سال 92
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
درباره G Ajdari

غلامرضا اژدری بنیان گذار گروه غرفه ساز نمایشگاهی و از سال 1384 در طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی فعال است