غرفه سازی نمایشگاه روشی زیبا در خلق یک اثر هنری

غرفه سازی مجموعه ای از روش ها و اعمالی است که به صورت ساخت و ساز و طراحی منجر به خلق یک سازه می گردد
غرفه سازی به عنوان یکی از حرف و مشاغل نمایشگاهی چندین سال است که در کشور ما به وجود آمده است
غرفه سازی هم اینک در شهرهای مختلف مورد توجه و اقبال بسیاری از شهروندان و تمامی دست اندرکاران کسب و کار قرار گرفته است چه اینکه غرفه سازی نمایشگاه باعث رونق کسب و کار و به نوعی یک مهمانی در فضای کسب و کار می باشد
غرفه سازی را می توان به عنوان یکی از هنرهای شناخته شده و زیبا در فضای نمایشگاهی و از شاخه های معماری در نظر گرفت که در این فضای کسب و کار از تمامی پیمانکاران و اقشار مختلف که به نوعی در زمینه اجرا و طراحی غرفه استفاده می نمایند بهره می برد

غرفه سازی نمایشگاهی