اطلاعات مرتبط و مفيد در ghorfesaz.ir

غرفه نمایشگاهی که در سالن 38 نمایشگاه بین ا لمللی تهران نمایشگاه پوشاک طراحی و ساختیم

غرفه سازی

غرفه سازی نوووا در نمایشگاه پوشاک تهران

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
درباره G Ajdari

غلامرضا اژدری بنیان گذار گروه غرفه ساز نمایشگاهی و از سال 1384 در طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی فعال است