هزینه طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه

جنس بدنهجنس دربجنس کابینتقیمت
MDFMDFایرانی4200,000 ریال
MDFMDFترکیه4500,000 ریال
MDFهای گلاسایران6000,000 ریال
MDFهای گلاسترکیه4500,000 ریال
MDFهای گلاساتریشی8500,000 ریال