صفحه اصلی

      غرفه سازی نمایشگاهی در نمایشگاه بین المللی تهران  با بهترین قیمت در نمایشگاه  غرفه سازی در نمایشگاه دکوراسیون داخلی و با پسوند بین المللی و در تهران وقتی برگزار می شود باید تمامی هم و غم شرکت کننندگان و مشارکت کنندگان در نمایشگاه این باشد که با بهترین شکل درنمایشگاه شرکت کنند […]

غرفه نمایشگاهی که در تصویر بالا ملاحظه می فرمایید مربوط به غرفه سازی شرکت کرمان خودرو در نمایشگاه حمل ونقل تهران در سال 1395 می باشد فضای داخلی مربوط به وی آی پی غرفه می باشد که در ضلع شرقی غرفه نمایشگاهی طراحی و اجرا گردید ه بود و این فضا توسط چیدمان مبلمان تجهیز […]

  تصاویربیشتری از این غرفه را می توانید در اینستاگرام غرفه ساز ملاحظه فرمایید همچنین غرفه سازی و روش های آن را در سایت غرفه ساز نمایشگاهی مرور نمایید