غرفه نمایشگاهی

غرفه نمایشگاهی کلوچه نادری درنمایشگاه بین المللی شیرینی شکلات تهران سالن خلیج فارس در سال 1396 در دو طبقه با ابعاد 102 متر مربع طبقه پایین و 12 متر مربع در طبقه دوم بود در اینجا تعدادی از تصاویر حین ساخت غرفه نمایشگاهی را مرور می کنیم

غرفه نمایشگاهی نادری در زیر راه پله برقی
نمایی از غرفه نمایشگاهی در زیر راه پله برقی سالن خیج فارس

نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران سالی یکبار برگزار می گردد