via Instagram https://ift.tt/2VxJatw

غرفه نمایشگاهی الفبای مهر در نمایشگاه دستاوردهای آموزشی در مصلی تهران

این غرفه نمایشگاهی در نمایشگاه مصلی تهران طراحی و اجرا کردیم این غرفه از حیث کمیت و رنگ آمیزی بسیار زیبا و کاربردی طراحی شده بود