فروش نئوپان خام در تهران

فروش نیوپان خام در تهران و عرضه آن به همکاران و هم صنفان محترم با حداقل قیمت می باشد و در حال حاضر خرید و فروش فقط به صورت نقدی می باشد و مبلغ هر ورق نئوپان خام رفسنجان 125 هزارتومان می باشد

neopanforooshi@