غرفه 9 متری

غرفه سازی شرکتIBSIدر

مرکز همایش های رازی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

مساحت غرفه 9 متر مربع و 3 در 3 بود این غرفه با توجه به شرایط فیزیکی محل برگزاری نمایشگاه که حداکثر ارتفاع 260 سانتیمتر می باشد بصورت تصویر به بهره برداری رسید

 

غرفه توسعه پردیس سبز با مساحت تقریبی 9 متر مربع در سالن 5 نمایشگاه بین المللی تهران برای دومین بار حضور در این نمایشگاه فرصت خوبی به مدیران و سرمایه گذاران این شرکت در توسعه بازار فروش و حضور قدرتمند و گسترده در این نمایشگاه داد