متفرقه

نئوپان یکی از موادی است که در نمایشگاه ها بسیار مورد استفاده می گردد برا ی سفارش نئوپان جهت غرفه سازی نمایشگاهی می توانید با شماره 09122410821 تماس حاصل فرمایید

غرفه سازی غرفه سازی به معنی طراحی و ساخت سازه ای جهت نمایش محصول و یا ایجاد فضایی جهت تبادل فکری و اقتصادی یک حرکت تجاری و یا فرهنگی می  باشد